Майка

Майка

Bulgaria Love/불가리아 정보 21

LIST OF ADDRESSES OF “AGRICULTURE” REGIONAL DIRECTORATES “AGRICULTURE ”

LIST OF ADDRESSES OF “AGRICULTURE” REGIONAL DIRECTORATES “AGRICULTURE ” MUNICIPAL SERVICES APPENDIX № 1 Addresses and Telephone numbers of “Agriculture” Regional Directorates and Municipal Services DISTRICT OF BLAGOEVGRAD TERRITORIAL UNIT CODE TELEPHONE / FAX ADDRESS “Agriculture” Regional Directorate - Blagoevgrad 073 88 44 86; Fax 88 20 32 2, Vasil Koritaro..